درس نوزدهم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

               سوال و جواب درس نوزدهم هدیه های آسمان سوم

۱- به نظر شما انجام چه کار هایی باعث می شود در دنیا و آخرت خوشبخت شویم؟
پاسخ: انجام تکالیف دینی، احترام به بزرگترها به خصوص پدر و مادر کمک به دیگران.

۲-این حدیث از رسول خدا (ص) است «اَلدُّنیا مَزرَعهُ الاخره »معنی آن را بیان کنید؟
پاسخ: دنیا مزرعه ی آخرت است.

۳-دوست دارم قبل از انجام هر کار به نتیجه ی آن فکر کنم زیرا:
پاسخ: باید نتیجه کارم خوب باشد تا در جهان آخرت وارد بهشت شوم.

۴-به نظر شما چه شباهتی میان کار های ما در این دنیا و کار یک کشاورز در مزرعه وجود دارد؟
پاسخ: کشاورز هرچه را که در زمین خود بکارد همان را نی ز برداشت می کند. ما هم در این دنیا هر عملی را انجام دهیم چه بد باشد چه خوب در جهان آخرت نتیجه اش را خواهیم دید .

۵-نتیجه کار خوب یا بد را چه موقع می بینیم؟
پاسخ: در این دنیا و جهان آخرت

۶-خداوند چه هدیه ای به کسانی که کار های خوب انجام می دهند، می دهد؟
پاسخ: بهشت، مردم در بهشت به همه ی آروز هایشان می رسند


برای رفتن به  درس قبل  و  درس بعد   و  ازمون  اینجا کلیک کنید