درس هجدهم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

         سوال و جواب درس هجدهم هدیه های آسمان سوم

۱-نظم یعنی چه؟
پاسخ: هر چیزی را سر جایش قرار دهیم .

۲-چرا باید در کار هایمان نظم داشته باش یم؟
پاسخ: چون اگر در کار هایمان نظم داشته باشیم کار هایمان را به موقع و به خوبی انجام میدهیم.

۳-امام علی (ع) درباره‌ی رعایت کردن نظم چه می فرمایند؟
پاسخ: سفارش می کنم مراقب رفتار تان باشید و نظم را در کار هایتان رعایت کنید .

۴-چگونه میتوانیم مدرسه ای مرتب و منظم داشته باش یم؟
پاسخ: روی زمین آشغال نریزیم، به نیمکت ها و میزها آسیب نرسانیم. در کلاس را محکم نکوبیم. روی دیوارها و نیمکت ها چیزی ننویسیم .

۵-نمونه هایی از نظم در کار های روزانه خودت را بیان کن.
پاسخ: کتاب هایم را به طور منظم در کتابخانه قرار می دهم. به موقع غذا می خورم .به موقع تلویزیون تماشا می کنم و می خوابم.


برای رفتن به  درس قبل  و  درس بعد  و  ازمون  اینجا کلیک کنید