درس شانزدهم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

          سوال و جواب درس شانزدهم هدیه های آسمان سوم

۱- بهترین راه تشکر از کسی که به شما علم می آموزد، چی ست؟
پاسخ: به علمی که آموخته ایم عمل کنیم و به دیگران نیز بیاموزیم و همیشه از او تشکر کنیم و به او احترام بگذاریم.

۲-خوب است هر یک از موارد زیر را از چه کسی بپرسیم؟
وقتی بیمار شدیم و می خواهیم بدانیم چه غذا هایی را نباید بخوریم = پزشک
برای حل کردن یک مسئله در درس ریاضی با مشکل روبرو شدیم= معلم
می خواهیم بدانیم که چه کار هایی را نباید در نماز انجام دهیم= عالمان دینی

۳- اگر چیز ی را که نمیدانیم، از نا آگاهان بپرسیم، چه مشکلاتی برای ما پیش می آید؟
پاسخ: دچار اشتباه و ممکن است به خطا بروی مو کار نادرست انجام دهیم.

۴-چرا به امام پنجم «باقرالعلوم »یگویند؟
پاسخ: چون امام محمد باقر(ع) بسیار عالم و دانشمند بودند و شاگردان زیادی تربیت کردند

۵-باقرالعلوم به چه معناست؟
پاسخ: یعنی شکافنده ی علوم

۶- نام پدرامام محمد باقر(ع) ………. است.
پاسخ: امام سجاد (ع)

۷- از خصوصیات امام محمد باقر(ع) ……… است.
پاسخ: بسیار عالم و دانشمند بودن

۸- چرا امام محمد باقر(ع) را به شهادت رساندند؟
پاسخ: چون با حاکمان ستمگر مبارزه میکردند


برای رفتن به  درس قبل  و  درس بعد  و  ازمون  اینجا کلیک کنید