درس چهاردهم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _درس خوان

          سوال و جواب درس چهاردهم هدیه های آسمان سوم

۱-یکی از هدیه های بزرگی که خدا به پیامبرش داد …حضرت فاطمه… بود .

۲-چرا پیامبر  به حضرت فاطمه  اُم أبیها می گفتند؟
پاسخ: چون حضرت فاطمه خیلی به پدر احترام می گذاشت و مانند یک مادر برای پیامبر دلسوز بود.

۳-ذکر تسبیحات حضرت زهرا س چیست؟
پاسخ: ۳۴ مرتبه الله اکبر؛ ۳۳ مرتبه الحمدلله؛ ۳۳ مرتبه سبحان الله

۴-پیامبر درباره ی حضرت فاطمه(س )چه فرمودند؟
پاسخ: فرمودند: خداوند فاطمه را دوست دارد و کسانی که فاطمه را دوست داشته باشند نیز دوست دارد.

۵- به نظر شما حضرت فاطمه برای پدرش چگونه دختری بود که پیامبر خدا او را این قدر دوست داشت؟
پاسخ: بهترین و شایسته ترین دختر، مومن و دانشمند، دختری دلسوز و مهربان، صبور و با حوصله بود.

۶- ام ابیها یعنی …………………………….. که لقب حضرت فاطمه (س) است.
پاسخ: مادر پدرش


برای رفتن به  درس قبل  و درس بعد  و  ازمون  اینجا کلیک کنید