درس دهم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

            سوال و جواب درس دهم هدیه های آسمان سوم

۱- فایده های روزه گرفتن را بیان کنید :
پاسخ: روزه گرفتن برای سلامتی مفید است. همچنین موجب تقویت ایمان می شود. زیرا در این ماه تمرین می کنیم که همیشه به یاد خدا باشیم.

۲-نام دختر پیامبر چیست؟
پاسخ: حضرت فاطمه(س)

۳- گلی که نشانهی شهیدان است چیست؟
پاسخ: الله

۴-یک وعده ی غذایی که در ماه رمضان قبل از اذان صبح میخوریم چه نام دارد؟
پاسخ: سحری
۵-وقتی خورشید …طلوع… میکند، وقت نماز صبح به پایان می رسد .

۵-کدام ورزش روزه را باطل میکند؟ چرا؟
پاسخ: شنا کردن، زیرا فرود بردن سر در زیر آب روزه را باطل می کند .

۶-روزه گرفتن بر مسلمانان واجب است.

۷-بر چه کسانی روزه گرفتن واجب نیست؟
پاسخ: بیماران و کسانی که توانایی روزه گرفتن در ماه رمضان را ندارند.

۸- پیامبری که در کودکی به چاه انداخته شد چه نام داشت؟
پاسخ: یوسف

۹- ظهر جمعه در همه ی شهرها به صورت جماعت خوانده میشود؟
پاسخ: نماز جمعه

۱۰-با خواندن ……………………….. و ……………………………. با خدا سخن میگوییم.
پاسخ: نماز- قرآن

۱۱-بر چه کسانی روزه گرفتن واجب نیست؟
پاسخ: بیماران و کسانی که توانایی روزه گرفتن در ماه رمضان را ندارند.


برای رفتن به درس قبل   و  درس بعد   و  ازمون   اینجا کلیک کنید