درس نهم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

               سوال و جواب درس نهم هدیه های آسمان سوم

۱- پیامبر (ص) درباره‌ی کسی که خود را برای خدا آراسته و خوشبو میکند چه فرمودند؟
پاسخ: خداوند کسی را که برای گفت و گو با او خود را و خوشبو کند دوست دارد.

۲- هنگام نماز خواندن چه کار هایی انجام میدهیم؟
پاسخ: لباس پاکیزه میپوشیم، وضو میگیریم، مو های خود را شانه زده و به خود عطر میزنیم و سعی میکنیم نماز را در مسجد و به جماعت بخوانیم.

۳- ما مسلمانان هر روز چند نوبت نماز میخوانیم؟ نام ببرید.
پاسخ: ۵ نوبت؛ صبح؛ ظهر؛ عصر؛ مغرب؛ عشاء

۴- چند نماز رکعتی داریم؟ نام ببرید.
پاسخ: ۳ نماز؛ ظهر؛ عصر؛ عشاء

۵- کدام نماز دو رکعتی است؟
پاسخ: صبح

۶- نماز سه رکعتی چه نام دارد؟
پاسخ: مغرب

۷- اگر بدن یا لباس ما به چیز هایی مثل ادرار و خون آلود باشد چگونه آن را تمیز میکنیم؟ آیا نماز خواند با این لباس صحیح است؟
جواب : باید آن را با آب بشوییم. 🔸 خیر

۸- اگر کسی که خیلی او را دوست دارید شما را صدا بزند چه میکنید؟
پاسخ: به سمت او میرویم تا ببینیم با من چه کاری دارد.

۹- هنگامی که صدای زیبای اذان را میشنویم چه میکنیم؟
پاسخ: وضو میگیریم و به نماز میایستیم.

۱۰- چرا باید در نماز پاکیزه باشیم؟
پاسخ: زیرا نماز خواندن گفت و گو با خدا است. و خداوند کسای را که برای گفت و گو با او خود را آراسته و خوشبو کند دوست دارد

۱۱- ما مسلمانان در هر روز …………………………………. رکعت نماز واجب میخوانیم.
پاسخ: ۱۷ رکعت


برای رفتن به  درس قبل   و  درس بعد   و   ازمون   اینجا کلیک کنید