درس چهارم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

              سوال و جواب درس چهارم هدیه های آسمان سوم

۱- جمله های درست و نادرست را مشخص کنید:
الف) حضرت ابراهیم (ع) در برابر نمرود سجده نکرد.
پاسخ: درست
ب) حضرت ابراهیم (ع) از خشم نمرود ترسید.
پاسخ: نادرست

۲- نمرود پادشاه بت پرست سرزمین …………………………. بود.
پاسخ: بابل

۳- چرا ابراهیم (ع) از خشم نمرود نترسید.
پاسخ: چون خدای یگانه ما را آفریده، به ما جان بخشیده و تمام نعمت ها را در اختیار ما قرار داده است.

۴- نام چهاردهمین سوره قرآن چیست؟
پاسخ: سوره ی ابراهیم

۵- عمودی حضرت ابراهیم چه نام داشت؟ شغل او چه بود؟
پاسخ: آزر، بت میساخت.

۶- چرا نمرود از کار های حضرت ابراهیم (ع) خشمگین میشد؟
پاسخ: استواری حضرت ابراهیم (ع) سجده نکردن او در برابر نمرود شکست نمرود توسط ایشان

۷- چرا حضرت ابراهیم (ع) در برابر نمرود سجده نکرد؟
پاسخ: چون انسان فقط باید در برابر خدا سجده کند.

۸- دو مورد از ویژگی های حضرت ابراهیم (ع) را بیان کنید.
پاسخ: از نوجوانی تنها خدای یگانه را میپرستید. هیچگاه در برابر نمرود سجده نکرد.


برای رفتن به  درس قبل  و  درس بعد  و   ازمون  اینجا کلیک کنید