درس اول هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

              سوال و جواب درس اول هدیه های آسمان سوم1- به نظر شما مهمترین عضو بدن کدام است؟ چرا؟
پاسخ: همهی اعضای بدن مهم هستند، زیرا هر عضو کار خاصی را انجام میدهد و برای انسان مفید است.

2- در این دو آیه به چه نعمت هایی اشاره شده است؟
«ألَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ وَ لِساناً وَ شَفَتَیْنِ » آیا ما به انسان دو چشم و زبان و دو لب ندادیم
پاسخ: دو چشم- زبان – دو لب

3- یکی از اعضای صورت را در نظر بگیرید. اگر آن عضو در صورت شما نبود، چه اتفاقی میافتاد؟
پاسخ: دهان و دندان
🔸 اگر ما انسانها دهان نداشتیم نمیتوانستیم حرف بزنیم یا اگر در دهان ما زبان و دندان وجود نداشت قادر به خوردن و آشامیدن نبودیم و مزه های غذاها را نمیتوانستیم تشخیص دهیم.

4- بهترین راه تشکر از خدا، استفاده ی …….. از نعمت های اوست.
پاسخ: درست

5- چند نمونه از نعمت های خداوند را نام ببرید.
پاسخ: فرزند صالح- پدر و مادر- زمین – آسمان.

6- چه موقع باید به فکر نعمت های خدا باشیم؟
پاسخ: همیشه


برای رفتن به درس بعد  و ازمون   اینجا کلیک کنید