درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی _ درس خوان

                سوال و جواب درس بیست و یکم مطالعات سوم

۱ .خانه ی دوم دانش آموزان کجاست؟
پاسخ: مدرسه

۲ .چه افرادی در یک دبستان یا مدرسه کار می کنند؟
پاسخ: مدیر، معاون یا معاونین،  آموزگاران یا دبیران، مربی ورزش، مربی بهداشت، دفتردار، سرایدار، خدمتگزار و ….

۳ .مسئول اصلی یک مدرسه چه کسی است؟
پاسخ: مدیر

۴ .چه کسی مسئول برقراری نظم در مدرسه است؟
پاسخ: ناظم و معاونین

۵ .چه مکان هایی در یک مدرسه وجود دارد؟
پاسخ: کلاس های درس، دفتر آموزگاران یا دبیران، اتاق مشاوره، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات یا برگزاری مراسم، سرایداری، انبار، اتاق بهداشت، آزمایشگاه و کارگاه، اتاق ورزش، سرویس های بهداشتی و …….

۶ .کدام یک از مکان های یک مدرسه مناسب برای مطالعه کردن و یا امانت گرفتن کتاب است؟
پاسخ: کتابخانه ی مدرسه

۷ .مدیر مدرسه چه وظایفی دارد؟
پاسخ: مدیر مدرسه مسئول اصلی تمام امور مدرسه است و بر کارهای بقیه پرسنل نظارت دارد. مدیر مدرسه مسئول رسیدگی به امور مالی، اجرایی، آموزشی و …… است.

۸ .معاون مدرسه چه وظایفی دارد؟
پاسخ: بعد از مدیر، معاونِ مدرسه، مسئول رسیدگی به امور آموزشی و پرورشی است و برنامه های آموزشی و ….. مدرسه را در طول سال تحصیلی پیش بینی و اجرا می کند.

۹ .آموزگاران چه وظیفه ای در مدرسه دارند؟
پاسخ: وظیفه ی خطیر تدریس، تعلیم و تربیت و راهنمایی دانش آموزان در امور مختلف را به عهده دارند.

۱۰ .وظیفه ی مربی تربیتی چیست؟
پاسخ: برگزاری مراسم های مختلف به مناسبت های مختلف در طول سال تحصیلی، برگزاری مسابقات پرورشی )مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و….(

۱۱ .سرایدار چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: حفظ و نگهداری اموال مدرسه

۱۲ .خدمتکار چه وظایفی دارد؟
پاسخ: نظافت کلاس ها و سالن و …. مدرسه

۱۳ .چه کارهای مفیدی در مدرسه انجام می شود؟
پاسخ: آموزش و یاددهی دروس به دانش آموزان پایه های مختلف، انجام فعالیت های پرورشی و قرآنی، برگزاری کلاس های فوق العاده مورد نیاز، برگزاری مسابقات ورزشی و …


برای رفتن به   درس قبل   و  درس بعد  و  ازمون  اینجا کلیک کیند