درس دوازدهم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی _ درس خوان

                         سوال و جواب درس دوازدهم مطالعات سوم

۱-منابع طبیعی …نعمت های خدا… هستند.

۲-صرفه جویی یعنی چه؟
پاسخ: استفاده درست از منابع ( نعمت های طبیعی)

۳-چند نمونه از کارهایی که با آن می توانیم صرفه جویی کنیم؟
پاسخ: از قوطی ، یک جامدادی درست کنم
لباس های قدیمی را می‌شویم و اتو میکنم و امسال دوباره میپوشم
کیف پارسالم را تمیز میکنم و دوباره استفاده میکنم

۴- اسراف یعنی چه؟
پاسخ: استفاده نادرست و بیش از اندازه از نعمت های خدا

۵-چرا لازم است بخشی از در آمد خود را پس انداز کنیم؟
پاسخ: یاد می گیریم که با قناعت زندگی کنیم و هیچ وقت نیازمند نباشیم و دوم اینکه وقتی اتفاقی پیش بینی نشده روی دهد از عهده مشکل بر می آییم و سوم اینکه برای مواقع ضروری آماده ایم و چهارم اینکه می توانیم با پس انداز خرید های برزگ خود را انجام دهیم.

۶-بهترین توصیه برای حفظ منابع طبیعی چیست؟
پاسخ: درست و اصولی وبه اندازه مصرف کنید.

۷-چگونه می توانیم از منابع طبیعی محافظت کنیم؟
پاسخ: درست و به اندازه مصرف کنیم.

۸-چرا وقتی غذا می خوریم از خدا تشکر میکنیم؟
پاسخ: چون روزی دهنده اصلی خداست و به ما بدنی سالم داده و می توانیم غذا بخوریم و تمام نعمتها را خدا به ما داده است.

۹-چگونه می توانیم از منابع طبیعی درست استفاده کنیم؟
پاسخ: اسراف نکنیم؛ صرفه جویی کنیم ، از وسایل کهنه و قدیمی دو بار استفاده کنیم، با کیفیت تولید کنیم تا سریع از بین نرود.

۱۱-چرا باید از منابع طبیعی خوب استفاده کنیم؟
پاسخ: چون استخراج منابع طبیعی بسیار پر هزینه است، چون منابع طبیعی
تمام شدنی هستند، چون استخراج مواد از منابع طبیعی بسیار پر زحمت است.

۱۱-صرفه جویی یعنی چه؟
پاسخ: به اندازه مصرف کردن واستفاده ی درست از چیز ها.

۱۲-پس انداز چه فایده ای دارد؟
پاسخ: یاد می گیریم که با قناعت زندگی کنیم و هیچ وقت نیازمند نباشیم. (وقتی ات۲ فاق پیش
بینی نشده ای روی بدهد از عهده ی مشکل بر می آییم.۳)برای مواقع ضروری آماده ایم.۴)می توانیم با پس انداز خرید
های بزرگ خود را انجام دهیم.

۱۳-بچه ها چگونه می توانند در مصرف برق خانه صرفه جویی کنند؟
پاسخ: با خاموش کردن وسایل برقی اضافه

۱۴-بچه ها چگونه می توانند در مصرف آب خانه صرفه جویی کنند؟
پاسخ: به اندازه نیازمان از آب مصرف کنیم و از هدر رفتن آن جلوگیری کنیم

۱۵-چند نمونه از اسراف را نام ببرید؟
پاسخ: زیاده روی در مصرف مواد غذایی، در مصرف برق، گاز، آب و …

۱۶-چگونه از منابع طبیعی محافظت کنیم؟
پاسخ: وقتی درست و به اندازه مصرف کنیم


برای رفتن به درس قبل   و  درس بعد  و  ازمون  اینجا کلیک کنید