درس نهم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی _ درس خوان

                       سوال و جواب درس نهم مطالعات سوم


۱- مقررات یعنی چه ؟
پاسخ: مقررات یعنی این که چه کارهایی انجام بدهیم چه کارهایی انجام ندهیم.

۲-مقررات به ما چه می گوید ؟
پاسخ: می گوید چه کار هایی را باید انجام دهیم و چه کار هایی را انجام ندهیم.

۳- معمولا چه مقرراتی در همه ی خانواده ها مشترک است ؟
پاسخ: احترام گذاشتن به یکدیگر، به موقع انجام دادن تکالیف، مرتب کردن وسایل شخصی

۴- اگر اعضای خانواده هر یک از این مقررات را رعایت نکنند چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: در خانه بی نظمی ایجاد می شود و آرامش خانواده از بین می رود.

۵- رعایت مقررات چه فایده ای دارد؟
پاسخ: باعث آرامش خانواده و ایجاد نظم می شودونیزکارها با سرعت و دقت انجام می گیرد.


برای رفتن به   درس قبل   و   درس بعد    و   ازمون     اینجا کلیک کنید