درس هشتم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی _ درس خوان

                         سوال و جواب درس هشتم مطالعات سوم

۱-در یک اردو یا مسافرت چگونه با هم همکاری می کنید؟
پاسخ: باید کارها را بین یکدیگر تقسیم کنیم و هر کدام کاری بر عهده بگیریم.

۲-اگر قرار بود کارها را یک یا دو نفر انجام دهند چه می شد؟
پاسخ: خستگی و زحمت زیاد را در پی داشت و اصلا احساس خوبی نداشتند و به آن ها خوش نمی گذشت.

۳-آیا درست است همه ی کار ها را یک نفر انجام دهد؟چرا؟
پاسخ: خیر زیرا او خسته می شد و بیمار می شد و کارها به کندی پیش می رودو در حق او ظلم می شد و همه از کنار هم بودن لذت نمی بردند .

۴-چگونه ما می توانیم کارها را بهتر و سریعتر انجام دهیم؟
پاسخ: با تقسیم کار و همکاری

۵-اگر شما برادر یا خواهر کوچکتر دارید بگویید در چه کارهایی به او کمک می کنید؟
پاسخ: به او چیز های جدید یاد می دهم. او را در پوشیدن کفش ، لباس، غذا خوردن و مرتب کردن وسایل کمک می کنم.

۶- چگونه بچه ها در اردوی تفریحی با هم همکاری کردند؟
پاسخ: کارها را بین خودشان تقسیم کردند و هر یک وظیفه ای را به عهده گرفت.

اگر قرار باشد همه کارها را یک یا دو نفر انجام دهند چه می شود؟
پاسخ: آن ها خسته می شوند و کارها به کندی انجام می گیرد.


برای رفتن به  درس قبل    و  درس بعد   و  ازمون   اینجا کلیک کنید