درس ششم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی _ درس خوان

سوال و جواب درس ششم مطالعات سوم                      


۱- چگونه تعداد اعضای یک خانواده تغییر می کند؟

پاسخ: با تولد هر بچه تعداد اعضای خانواده تغیر می کند و بیشتر می شود.


۲- خانواده های جدید چگونه بوجود می آیند؟
پاسخ: با بزرگ شدن فرزندان و ازدواج آنها

۳- چگونه پدر و مادر صاحب نوه می شوند؟
پاسخ: با ازدواج فرزندان وبچه دار شدن آنها

۴- وظیفه ما در مقابل پدر و مادرمان یا پدر بزرگ و مادربزرگ که پیر شده اند چیست ؟
پاسخ: باید به آنان احترام بگذاریم و با محبت و مهربانی از آن ها مراقبت کنیم.

۵- به غیر از تغییر اتی که در درس گفته شد چه تغییرات دیگری ممکن است در یک خانواده به وجود بیاید؟
پاسخ: ۱)یکی از اعضای خانواده از دنیا برود.
۲) فرد دیگری به خانواده اضافه شود.
۳) پدر و مادر طلاق بگیرند.
۴) بعضی از اعضای خانواده برای تحصیل یا کار به شهر دیگری بروند


برای رفتن به  درس قبل   و  درس بعد    و  ازمون    اینجا کلیک کنید