درس پنجم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی _ درس خوان

              سوال و جواب درس پنجم مطالعات سوم

۱- اعضای یک خانواده باید نسبت به هم چگونه رفتار کنند؟
پاسخ: یکدیگر را دوست داشته باشند و با مهربانی با هم رفتار کنند.

۲- وظیفه ی پدر و مادر در خانواده جیست ؟
پاسخ: از فرزندان مراقبت و برای آسایش و تربیت بچه ها تلاش کنند.

۳- اعضای خانواده چگونه محبت خود را نشان می دهند؟
پاسخ: به روش های مختلف مانند گل دادن ، هدیه دادن، و کمک کردن … به یکدیگر نشان می دهند.
از آن ها تشکر کنند. در کارها به آنها کمک کنند.- و با ادب و درس خوان باشند.

۴- چرا همه ی ما دوست داریم در کنار خانواده زندگی کنیم ؟
پاسخ: چون ما ، در خانواده آرامش و امنیت داریم و در آن می توانیم به خوبی رشد کنیم.

۵- شما چه چیز ها یا کارهایی را از پدر و مادرتان یاد گرفته اید؟
پاسخ: احترام گذاشتن به دیگران ، نماز

۶- شما چگونه محبتان را به پدر و مادر یا کسانی که از شما مراقبت می کنند ، نشان می دهید؟
پاسخ: با احترام گذاشتن و کمک کردن ، هدیه دادن ، گوش کردن به حرف های آنها و درس خواندن


برای رفتن به    درس قبل    و   درس بعد   و  ازمون    اینجا کلیک کنید