درس چهارم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی _ درس خوان

                     سوال و جواب درس چهارم مطالعات سوم

۱-چه چیزهایی مشترکی در بیشتر خانواده ها وجود دارد؟
پاسخ: دوستی ، محبت، مهربانی ، باهم بودن و شاد بودن.

۲-خانواده بزرگ چه خوبی هایی دارد؟
پاسخ: افراد بیشتری در کنار هم هستند وبا ه م گفت و گو می کنند وباهم همکاری می کنند، همدلی بیشتری وجود دارد و فقط یک یا دو نفر مسئول تمام مسائل خانواده نیستند.

۳-خانواده کوچک چه خوبی هایی دارد؟
پاسخ: آرامش بیشتری وجود دارد.

۴- خانواده چگونه به وجود می آید؟
پاسخ: با ازدواج زن ومرد

۵-چگونه تعداد اعضای خانواده بیشتر می شود؟
پاسخ: با تولد فرزندان.

۶-اندازه خانواده یعنی چه؟
پاسخ: به تعداد اعضای خانواده اندازه خانواده می گویند.

۷-چرا اندازه خانواده ها با هم تفاوت دارد؟
پاسخ: زیرا تعداد اعضای خانواده مثل هم نیست.

۸- خانواده چگونه بوجود می آید ؟
پاسخ: با ازدواج زن و مرد

۹- تعداد اعضای خانواده چگونه زیاد می شود ؟
پاسخ: با تولد فرزندان

۱۰- به نظر شما خانواده ی بزرگ چه خوبی هایی دارد؟
پاسخ: در خانواده ی بزرگ اعضای خانواده به یک دیگر کمک می کنند
در تصمیم گیری ها نظرهای بیشتری داده می شود
شور و نشاط در این خانواده ها بیشتر است


برای رفتن به  درس قبل     و    درس بعد   و  ازمون     اینجا کلیک کنید