درس دوم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی _ درس خوان

                  سوال و جواب درس دوم مطالعات سوم

۱- دو مورد از تغییرات بدنتان از زمان تولد تاکنون را نام ببرید؟
پاسخ: وزن ما بیشتر و قدمان بلند تر شده است.

۲- وقتی متولد شدید، به چه نوع غذایی نیاز داشتید؟
پاسخ: فقط شیر مادر

۳- در دوران نوزادی برای این که نیاز شما برطرف شود ، چه می کردید؟
پاسخ: با گریه کردن دیگران را متوجه نیازمان می کردیم.

۴- آیا بازی های امروزی شما با دو یا سه سالگی تان فرق دارد؟
پاسخ: بله بازی هایمان بیش تر فکری شده است.

۵- آیا تغییراتی در نیاز های شما به وجود آمده است ؟
پاسخ: بله ، همراه با رشدمان در نوع بازی ها و غذایمان تغییر ایجاد شده است و چیز های مختلف بیشتری نیاز داریم.

۶- کارهایتان را را از چه کسانی یاد گرفته اید ؟
پاسخ: پدر، مادر، بزرگ تر ها و معلم

۷- آیا می توانید بگویی وقتی که دو یا سه ساله بودید ، چه کارهایی را نمی توانستید انجام دهید ؟
پاسخ: کارهایی که نیاز به مهارت زیاد داشتند ، مثل باز و بسته کردن در اتاق ، زیپ لباس ، کفش پوشیدن ، نوشتن و …


برای رفتن به درس قبل   و  درس بعد     و   ازمون   اینجا کلیک کنید