درس اول مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی _ درس خوان

                    سوال و جواب درس سوم مطالعات سوم

۱- چه کارهایی در بیمارستان انجام می دهند تا نوزادان با یکدیگر عوض نشوند؟
پاسخ: الف) دور دست آن ها نواری می بندند که روی آن نام خانوادگی ، نام مادر، قد، جنسیت، وزن نوشته اند.
ب) کف پای نوزاد را جوهری می کنند و روی کاغذ فشار می دهند و اثر کف پای نوزاد را می گیرند.

۲- توانایی نوزاد دوماهه در دیدن و شنیدن چگونه است ؟
پاسخ: در دو ماهگی درست نمی بیند ولی صداها را خوب می شنود

۳- منظور از محل تولد و محل صدور در شناسنامه چیست ؟
پاسخ: منظور از محل تولد مکانی است که شخص به دنیا آمده است و محل صدور مکانی که شناسنامه صادر و دریافت شده است

۴- چرا هنگام بغل کردن نوزاد باید مراقب سرش باشیم ؟
پاسخ: چون نوزاد نمی تواند سرش را نگه دارد.

۵- شناسنامه چه اهمیتی دارد و نشان دهنده ی چه چیزهایی است؟
پاسخ: شناسنامه ی هر کسی نشان می دهد که او کیست. و از کدام خانواده و اهل کدام کشور است.

۶- چرا باید در نگهداری شناسنامه دقت کنیم ؟
پاسخ: چون برای خیلی کارها مانند ثبت نام در مدرسه ، گرفتن دفترچه ی بهداشتی ، ازدواج و کار از شناسنامه استفاده می کنیم برای همین باید در نگهداری آن دقت کنیم

۷-چه اطلاعاتی در صفحه ی اول شناسنامه ثبت شده است ؟
پاسخ: نام و نام خانوادگی ، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولد
(روز / ماه/ سال) شماره ی ملی ، محل تولد ، محل صدور شناسنامه


برای رفتن به  درس بعد     و   ازمون    اینجا کلیک کنید