درس چهاردهم علوم سوم ابتدایی _ درس خوان

                   سوالات درس چهاردهم ۱۴ علوم سوم دبستان

۱ .در زمان های قدیم برای نگهداری مواد غذایی و جل وگیری از فاسد شدن آنها از چه روش هایی استفاده می کردند؟
جواب: بعضی از مواد غذایی را داخل نمک یا آب نمک قرار می دادند و یا آنها را خشک می کردند. گوشت را در سبدهای توری در جاهای سایه آویزان می کردند تا خنک بماند و فاسد نشود.

۲ .برخی از راه های نگهداری مواد غذایی را نام ببرید.
جواب: نمک زدن – مربا کردن – خشک کردن – ترشی درست کردن – فریز کردن

۳ .از کدام روش های نگهداری مواد غذایی ه م در کارخانه و هم در خانه ها استفاده می شود؟
جواب: نمک زدن – مربا کردن – ترشی درست کردن – فریز کردن – خشک کردن

۴ .از کدام روش ها هنوز هم برای نگهداری مواد غذایی در شهر و روستا استفاده می شود؟
جواب: ۱ .با استفاده از شکر غلیظ مواد را مثل مربا درست می کنند ۲ .برای نگهداری مواد گوشتی و غذایی آنها را در یخچال نگهداری می کنند ۳ .انجیر و انگور را خشک می کنند.

۵ .تفاوت خشک کردن مواد به روش سنتی و صنع تی را بنویسید.
جواب: برای خشک کردن مواد در روش سنتی از گرمای خورشید استفاده می شود و رنگ و عطر مواد به صورت طبیعی حفظ می شود. اما در روش صنعتی این کار با دستگاه انجام می شود و به خاطر سرعت بالا در خشک کردن، ویتامین های مواد غذایی از بین می رود و مواد نگهدارنده هم اضافه می شود که برای سلامتی ضرر دارد.

۶ .با گذشت زم ان روش های خشک کردن مواد غذایی چه تغییراتی پیدا کرده است؟
جواب: امروزه یا دستگاه های اتوماتیک مواد غذایی را در دماهای متفا وت و با سرعت بیشتری خشک می کنند.

۷ .چرا با گذشت زمان روش های پختن مواد غذایی تغییر پیدا کرده است؟
جواب: با افزایش جمعیت و نیاز انسان به مواد غذایی باعث شد که به روش های پخت صنعتی روی بیاورند.

۸ .با گذ شت زمان یخچال ها چه تغییراتی کرده اند؟
جواب: فضاهای درونی آنها تغییر کرده است و از برفک های درون یخچال ها خبری نیست مصرف برق آنها مرتبا کم و کمتر شده است.

۹ .روش های پخت نان از قدیم تا به امروز را مقایسه کنید.
جواب: در قدیم نان را در تنورهای خانگی می پختند ولی با گذشت زمان و زیاد شدن جمعیت از دستگاه های اتوماتیک استفاده می شود و نان های فانتزی هم مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۰ .چرا پنیر را در آب و نمک قرار می دهند؟
جواب: چون نمک از فاسد شدن و خر ابی پنیر جلوگیری می کند.

۱۱ .یکی دیگر از راه های نگهداری مواد غذایی …..گذاشتن آنها در جاهای سرد و یا کنار یخ ……… است.


برای رفتن به  درس قبل   و  ازمون    اینجا کلیک کنید