درس ششم علوم سوم ابتدایی _ درس خوان

                        سوالات درس ششم ۶ علوم سوم دبستان

۱ .آیا آب در همه ی خاک ها به یک اندازه فرو می رود؟
جواب: خیر

۲ .چرا آب، همه جا در زمین فرو نمی رود؟
جواب: زیرا جنس خاک در زمین های مختلف با هم فرق می کند.

۳ .آب در کدام خاک بیشتر فرو می رود؟
جواب: آب بیشتر در ماسه ی نرم فرو می رود.

۴ .وقتی آب هنگام فرو رفتن در زمین به …….سنگ ها  …… یا …….خاک رس…. برسد در همان جام جمع می شود.

۵ .آب های زیرزمینی چگون ه تشکیل می شوند؟
جواب: مقداری ا ز آب باران و برف در زمین فرو می رود. وقتی این آب به سنگ ها و خاک رس برسد در همان جا جمع می شود. این آب ها را آب های زیرزمینی می نامند.

۶ .از چشمه و قنات که در شهر و روستاها وجود دارد چه استفاده هایی می شود؟
جواب: برای آبیاری زمین های کشاو رزی – تامین آب دام ها – آشامیدن – شست وشو

۷ .چرا نباید بیش از اندازه از آب های زیرزمینی استفاده کرد؟
جواب: زیرا این کار باعث خشک شدن بیشتر چاه ها و یا کم شدن آب آنها می شود.

۸ .دلیل آلوده شدن آب بعضی از چاه ها چیست؟
جواب: آب بعضی از چاه ها به دلیل نزدیکی به فاضالب آلوده می شود.

۹ .چه چیزهایی باعث آلودگی آب های زیرزمینی می شود؟
جواب: نزدیکی به فاضالی – تخلیه ی فاضالب های صنعتی – نفت – ورود کودهای شیمیایی به آب

۱۰ .رود چگونه به وجود می آید؟
جواب: آبی که از باران و ذوب شدن برف به وجود می آید در سرازیری ها به راه می افتد. ابتدا جوی های کوچک و سپس رود را به وجود می آورد.

۱۱ .رود بزرگ از متصل شدن ….نهرها.…… و ….جوی های کوچک……. به وجود می آید.

۱۲ .آب لوله کشی خانه ها چگونه تهیه و قابل آشامیدن می شود؟
جواب: آب رودها را در پشت سد یا استخرهای بزرگ جمع می کنند و بعد آن را به تصفیه خانه می فرستنند. سپس آب سالم و پاکیزه به وسیله ی لوله به شهرها و روستاها فرستاده می شود.

۱۳ .در تصفیه خانه چه کاری انجام می شود؟
جواب: گل و الی موجود در آب را می گیرند و به آن مواد میکروب کش اضافه می کنند.

۱۴ .چه نوع آبی قابل آشامیدن است؟
جواب: آبی که ضد عفونی شده باشد بدون بو و بدون مزه و بی رنگ باشد.

۱۵ .چرا روی آب ها سد می بندند؟
جواب: تا بتوانند آب ها را در یک جا جمع کنند.

۱۶ .مواد میکروب کش در چه مرحله ای به آب اضافه می شود؟
جواب: وقتی آب را به تصفیه خانه انتقال دادند و گل و الی و مواد اضافی آن را گرفتند به آن مواد میکروب کش اضافه می کنند.


برای رفتن به  درس قبل    و   درس بعد    و    ازمون   اینجا کلیک کنید