درس اول علوم سوم ابتدایی _ درس خوان

                       سوالات درس اول علوم سوم با جواب

۱ .اولین مرحله ی کار پژوهشگر برای حل مسائل علمی چیست؟
جواب: طرح پرسش

۲ .سوال هایی که در پرسشنامه طرح می شوند، باید چگونه باشند؟
جواب: هر پرسش باید ما را به جواب مسئله نزدیک کند. تعداد پرسش ها باید نه کم نه زیاد باشد.

۳ .پژوهشگر پس از طرح پرسش به …..جمع آوری اطلاعات…….. می پردازد.

۴ .از چه منابعی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود؟
جواب: پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه، مراجعه به کتابخانه

۵ .مشاهده را تعریف کنید.
جواب: جمع آوری اطلاعات درباره ی محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف (بینایی ، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه) را مشاهده می گوییم.

۶ .پرسشنامه را تعریف کنید.
جواب: جمع آوری نظرات دیگران درباره ی یک موضوع به صورت کتبی را پرسشنامه می گوییم.

۷ .مصاحبه را تعریف کنید.
جواب: جمع آوری اطلاعات از طریق گفت و گو با کارشناسان و متخصصان را مصاحبه می گوییم.

۸ .مراحل کار یک پژوهشگر را نام ببرید.
جواب: مشاهده کردن – پرسیدن – جمع آوری اطلاعات – ساختن فرضیه – آزمایش کردن فرضیه – نتیجه گیری

۹ .چه کسانی در مورد تغذیه ی مناسب اطلاعات دارند؟
جواب: پزشک – مربی بهداشت – متخصص و بزرگترها

۱۰ .شما در زنگ های تفریح چه غذاهای سالمی استفاده می کنید؟
جواب: از لقمه های مختلف مانند نان و پنیر – انواع میوه – نخود و کشمش و ….

۱۱ .چرا در یک پژوهش باید اطلاعات را یادداشت کنیم؟
جواب: چون یادداشت باعث می شود چیزی از اطلاعات را از یاد نبریم و آنها را مرتب کنیم


برای رفتن به  درس بعد   و   ازمون    اینجا کلیک کنید