درس هشتم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

کلمات درس هشتم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)
درس هشتم

                    معنی کلمات درس هشتم فارسی سوم

جبرئیل: فرشته ی وحی
ضعیف: بی حال و ناتوان
لطیف: نرم و خوشایند
فوری: سریع
قیام: بلند شدن – ایستادن
سکوت: خاموشی
سعادتمند: خوشبخت
عطر: بوی خوش – ماده ی خوش بو
زمزمه: صدای حرف زدن آهسته – پچ پچ
قامت: قد
همهمه: سر و صدا – شلوغی
غرق شدن: فرورفتگی و خفگی در آب
نیازمند: فقیر – محتاج
کلام: سخن

                    مخالف کلمات درس هشتم فارسی سوم

نو≠ کهنه
لطیف≠ زیر، خشن
فقیر≠ ثروتمند
ضعیف≠ قوی

                      کلمات هم خانواده درس ۸ فارسی سوم

سعادت: سعید: مسعود: مساعد
لطیف: لطف: لطافت

 


برای رفتن به   درس قبل   و   درس بعد     و    ازمون    اینجا کلیک کنید