درس بیستم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

              سوال و جواب درس بیستم هدیه های آسمان دوم

۱- قبل از آمدن در سر سفره چه کاری باید انجام دهیم؟
پاسخ: دستهایمان را بشوییم که تمیز و پاک شود .

۲- هنگام شروع غذا خوردن چه کاری باید انجام دهیم؟
پاسخ: قبل از خوردن باید بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم یعنی به نام خداوند بخشنده و مهربان

۳- هنگام شروع کردن هر کاری چه کار می کنیم؟
پاسخ: کار را با نام خدا شروع می کنیم .

۴- در پایان غذا چه می گوییم؟
پاسخ: خدا را شکر می کنیم .

۵- هنگام غذا خوردن باید چه کارهایی را رعایت کنیم؟
پاسخ: اگر غذا داغ است نباید آن را فوت کنیم – لقمه ها را با دهان بسته و آرام می جوییم – لقمه ها را کوچک برمی داریم – نمی گوییم این غذا را دوست ندارم بلکه همه ی غذا ها را می خوریم .


برای رفتن به  درس قبل  وازمون    اینجا کلیک کنید