درس هجدهم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

             سوال و جواب درس هجدهم هدیه های آسمان دوم

۱- راز خوشبختی در چیست؟
پاسخ: این که هرگز دروغ نگوییم .

۲- فایده های راست گویی چیست؟
پاسخ: خداوند ما را دوست دارد – دوستان زیادی پیدا خواهیم کرد

۳- نتیجه ی دروغ گویی چیست؟
پاسخ: هیچ کس ما را دوست نخواهد داشت- دوستانمان را از دست خواهیم داد –خدا هم ما را دوست ندارد .


برای رفتن به درس قبل    و    درس بعد   و   ازمون    اینجا کلیک کنید