درس چهاردهم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

                سوال و جواب درس چهاردهم هدیه های آسمان دوم

۱- نام سومین امام ما شیعیان چیست؟
پاسخ: امام حسین (ع)

۲- امام حسین (ع) در چه روزی به دنیا آمد؟
پاسخ: سوم شعبان

۳- پیامبر خدا در مورد امام حسین (ع) چه فرمودند؟
پاسخ: هر کس حسین را دوست داشته باشد خدا او را دوست دارد .

۴- دشمن امام حسین (ع) چه نام داشت؟
پاسخ: یزید

۵- امام حسین (ع) در چه روزی به شهادت رسید؟
پاسخ: روز عاشورا

۶-مردم برای رفع کردن مشکل خشک سالی چه کردند؟
پاسخ: از امام حسین (ع) خواستند تا برای باریدن باران دعا کند .

۷- نام پدر امام حسین (ع) چه بود؟
پاسخ: علی

۸- نام مادر امام حسین (ع) چه بود؟
پاسخ: فاطمه


برای رفتن به  درس قبل    و    درس بعد    و    ازمون   اینجا کلیک کنید