درس سیزدهم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

          سوال و جواب درس سیزدهم هدیه های آسمان دوم

۱- نام دومین امام ما شیعیان چیست؟
پاسخ: امام حسن (ع)

۲- امام حسن (ع) در چه روزی به دنیا آمد؟
پاسخ: پانزدهم رمضان

۳- پیامبر خدا در مورد امام حسن (ع) چه فرمودند؟
پاسخ: اخلاق و رفتار حسن ، شبیه اخلاق و رفتار من است .

۴- دشمن امام حسن (ع) چه نام داشت؟
پاسخ: معاویه

۵- نام پدر امام حسن (ع) علی و نام مادرشان فاطمه بود .

۶- از داستان «بهترین دوست» یاد گرفتیم که به دیگران تهمت نزنیم.


برای رفتن به  درس قبل    و    درس بعد   و  ازمون   اینجا کلیک کنید