درس دوازدهم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

        سوال و جواب درس دوازدهم هدیه های آسمان دوم

۱- امام اول ما مسلمانان کیست؟
پاسخ: حضرت علی

۲- حضرت علی ( ع) در چه ماهی به دنیا آمدند و پیش چه کسانی بزرگ شدند؟
پاسخ: سیزدهم رجب در خانه ی خدا به دنیا آمدند و درخانه ی حضرت محمد بزرگ شدند

۳- حضرت علی ( ع) چه نسبتی با پیامبر اکرم داشتند؟
پاسخ: حضرت علی (ع) پسر عموی پیامبر و داماد حضرت محمد (ص) بودند.

۴- اولین کسی که اسلام را از حضرت محمد (ص) پذیرفت که بود؟
پاسخ: حضرت علی (ع)

۵- حضرت علی (ع) در کجا و در چه ماهی شهید شدند؟
پاسخ: حضرت علی در ماه رمضان در مسجد هنگام خواندن نماز صبح به شهادت رسیدند.

۶- پیامبر در مورد حضرت علی (ع) چه فرمودند؟
پاسخ: می فرمودند : علی داناترین مردم است .

۷- امام علی (ع) نیز مانند پیامبر با کودکان مخصوصا یتیمان بسیار مهربان بودند و برای آنان غذا تهیه می کردند.


برای رفتن به  درس قبل     و   درس بعد  و  ازمون    اینجا کلیک کنید