درس هشتم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

               سوال و جواب درس هشتم هدیه های آسمان دوم

۱- حضرت محمد (ص) در کدام شهر به دنیا آمدند؟
پاسخ: شهر مکه۲- در کودکی حضرت محمد به چه نامی شهرت داشتند و چرا؟
پاسخ: محمد امین به خاطر این که بسیار امانت دار بود .

۳- نام پدر و مادر حضرت محمد (ص) چه نام داشتند؟
پاسخ: پدر ایشان عبدالله و مادر ایشان آمنه نام داشتند.

۴- جشن میلاد پیامبر (ص) یکی از بزرگترین جشن های مذهبی ما مسلمان است . در این روز همه شاد هستیم .


برای رفتن به   درس قبل   و    درس بعد    و   ازمون    اینجا کلیک کنید