درس هفتم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

             سوال و جواب درس هفتم هدیه های آسمان دوم

۱- با شنیدن نام پیامبر چه می کنیم؟
پاسخ: صلوات می فرستیم یعنی سلام بر او و خاندانش باد.

۲- رفتار پیامبر با این کودک به ما چه درسی می دهد؟
پاسخ: به ما یاد می دهد که با بچه های کوچک تر از خود ، خواهر و برادر و دوستانمان مهربان باشیم و به همه احترام می گذاریم .

۳- بلال که بود؟
پاسخ: بلال برده ای سیاه پوست بود که پیامبر او را آزاد کرد او مسلمان بود و از یاران نزدیک پیامبر (ص) مسئول گفتن اذان بود.

۴- پیامبر اکرم (ص) همه ی کودکان به خصوص کودکان یتیم را بسیار دوست داشت و سعی می کرد مانند پدر مهربان مشکل آن ها را برطرف سازد و آن ها را خوش حال کند.


برای رفتن به  درس قبل    و     درس بعد   و   ازمون      اینجا کلیک کنید