درس پنجم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

              سوال و جواب درس پنجم هدیه های آسمان دوم

۱- ما برای چه کارهایی وضو می گیریم؟
پاسخ: برای رفتن به مسجد ، برای نماز خواندن ، برای قران خواندن

۲- اولین مرحله ی وضو چیست؟
پاسخ: نیت

۳- نیت یعنی چه؟
پاسخ: نیت یعنی برای انجام فرمان خدا و رضایت او وضو می گیریم .

۴- مراحل وضو را به ترتیب بگو؟
پاسخ: ۱-  نیت
۲- شستن دستها
۳- شستن صورت از بالا به پایین و از جایی که مو روییده است .
۴- شستن دست راست از آرنج تا سر انگشتان از بالا به پایین.
۵- شستن دست چپ از آرنج تا سر انگشتان از بالا به پایین .
۶- مسح سر همانطور که دستمان خیس است به وسط سرمان تا جایی که مو روییده است دست می کشیم .
۷- دست را ست روی پای راست از نوک شصت پا تا برآمدگی روی پا .
۸- دست چپ روی پای چپ از نوک شصت پا تا برامدگی روی پا

۵- در هر نماز حمد و سوره را چند مرتبه می خوانیم؟
پاسخ: دو بار

۶- هنگام نماز کدام کارها را نباید انجام دهیم؟
پاسخ: چرت نزنیم ، چیزی نخوریم ، صحبت نکنیم .

۷- در یک شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم؟
پاسخ: ۱۷ رکعت

۸- نماز صبح چند رکعت دارد؟
پاسخ: دو رکعت

۹- نماز مغرب چند رکعت دارد؟
پاسخ: سه رکعت

۱۰- نماز ظهر و نماز عصر و نماز عشاء هر کدام چهار رکعت دارند

۱۱- برای خواندن قرآن وضو اجبار نیست ولی بهتر است چون دستمان روی نوشته های قرآن می خورد وضو داشته باشیم .


برای رفتن به  درس قبل    و    درس بعد    و   ازمون    اینجا کلیک کنید