درس دوم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

               سوال و جواب درس دوم هدیه های آسمان دوم

۱- آیا گنجشکها می توانند با خدا صحبت کنند؟
پاسخ: بله می توانند با خداوند صحبت کنند و از خدا به خاطر این همه مهربانی تشکر کنند.

۲- وقتی می خواهیم با خدا صحبت کنیم چه می کنیم؟
پاسخ: نماز می خوانیم و دعا می کنیم .۳- ما چه وقت و چگونه می توانیم با خدا حرف بزنیم؟
پاسخ: در همه وقت و همه جا

۴- همه ی موجودات ( گیاه ، حیوان ، انسان و… ) خدا را ..شکر.. می کنند ، اما گاهی ما متوجه آن نمی شویم .

۵- وقتی خدا را با زبان شکر می کنیم ( الحمدالله ) .. شکر زبانی … انجام داده ایم .

۶- نماز خواندن یا استفاده ی درست از نعمت های خدا …شکر عملی .. است یعنی کاری که به عنوان تشکر از خدا انجام می دهیم .

۷- ما وظیفه داریم در برابر هر کس که به ما خوبی می کند یا ما را کمک می کند ، از او تشکر کنیم


برای رفتن به  درس قبل    و    درس بعد   و    ازمون   اینجا کلیک کنید