درس اول هدیه آسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

               سوال و جواب درس اول هدیه های آسمان دوم

۱- خدای مهربان چه نعمت هایی به ما داده است؟
پاسخ: به ما گوش داده ، دست داده ، پا داده ، چشم داده و…….

۲- در مقابل این همه نعمت که خداوند بزرگ به ما داده ما باید چه کنیم؟
پاسخ: باید از خداوند تشکر کنیم و بگوییم خدایا شکرت

۳- چند نمونه از هدیه های زیبایی که خداوند در طبیعت برای ما داده را نام ببرید؟
پاسخ: کوه ، خورشید، ماه ، جنگل ، ابر ، باران

۴- وظیفه ی ما در مقابل این نعمت های خداوند چیست؟
پاسخ: الف ) درست مصرف کنیم
ب)خیلی کم مصرف کنیم
ج) خیلی زیاد مصرف نکنیم
د) هیچ کدام

۵- هنگامی که وارد جایی می شویم …….سلام…… و هنگامی که از آن محل خارج می شویم یا از بقیه جدا می شویم …..خداحافظی.. کنیم .

۶- خداوند نعمت های فراوانی به انسان بخشیده است که قابل شمارش …نیست.. .

۷- همه ی نعمت های خدا ، .. هدیه های او .. به انسان هستند.

۸- خداوند به خاطر ..مهربانی بیش ازاندازه اش .. این همه نعمت آفریده است .

۹- او.. پدر و مادر و خانواده …را آفریده تا با مهربانی خود ما را یاری دهند.


برای رفتن به   درس بعد   و   ازمون    اینجا کلیک کنید