درس سیزدهم علوم دوم ابتدایی _ درس خوان

           سوال و جواب درس سیزدهم علوم دوم ابتدایی

۱- باقی مانده‌ی مواد غذایی را معمولا بسته به نوع آن می توانی در …جای سرد… یا …جای خشک… یا جای ...سرد و خشک… قرار داد .
پاسخ: برای مثال :
– غذای پخته شده در جای سرد نگه داری می شود
– نان در جای سرد و خشک
– پسته در جای خشک

۲- مادر علی می خواهد ظرف ها را بشوید ، چه راهی را پیشنهاد می کنی تا شستن ظرف ها آسان تر شود؟
پاسخ: شستن ظرف ها با آب گرم و مایع ظرف شویی

۳- میوه ها و سبزی ها را باید قبل از خوردن به خوبی شست ، چه موادی برای شستشوی میوه و سبزی مورد نیاز است؟
پاسخ: مواد ضدعفونی کننده ی میوه و سبزی

۴- اگر چربی ها از روی ظروف شسته نشود و ما دوباره از آن ها استفاده کنیم چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: مریض می شویم.

۵- چرا مواد خوراکی را در جاهای مختلف نگه داری می کنند؟
پاسخ: ۱ -خراب و فا سد نشوند
۲ -مدّت بیشتری آن را نگه داری کنند .

۶- چه کاری کمک به ماموران شهرداری است؟.

پاسخ: ۱ -جدا کردن زباله ها
۲ -ریختن زباله ها در کیسه ی زباله

۷- دست علی چرب شده است ، چگونه تمیز می شود؟
پاسخ: با آب گرم و صابون


برای رفتن به   درس قبل  و  درس بعد     و   ازمون    اینجا کلیک کنید 

منبع:سایت هوم درس homedars.ir