درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی _ درس خوان

                سوال و جواب درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی

۱- مادّه چیست؟
پاسخ: بیشتر چیزهای اطراف ما مادّه نام دارند .

۲- انواع مادّه را نام ببرید؟
پاسخ: جامد – مایع – گاز

۳- جامد چیست؟
پاسخ: به مادّه ای می گویند که از خود شکل دارد . مثل : قند – مداد

۴- مایع چیست؟
پاسخ: به مادّه ای می گویند که از خود شکل ندارد . مثال : آب – شربت

۵- گاز چیست؟
پاسخ: به مادّه ای می گویند که از خود شکل ندارد و در هوا پخش میشود . مثل : هوایی که ما تنفس می کنیم یا مثل هوای داخل بادکنک

۶- اگر یک شیشه شیر را در یک کاسه بریزیم چه می شود؟
پاسخ: به شکل کاسه درمی آید .

۷- اگر روغن جامد را گرم کنیم به چه مادّه ای تبدیل می شود؟
پاسخ: مایع

۸- اگر باران ببارد و بعد خورشید در آسمان پیدا شود برای آب باران روی زمین چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: آب باران بخار می شود و تبدیل به گاز می شود .

۹- اگر آب را در ظرفی بریزیم و در فریزر بگذاریم چه می شود؟
پاسخ: یخ می بندد و تبدیل به جامد می شود .

۱۰- مهم ترین مادّه‌ی مایع موجود در طبیعت چه نام دارد؟
پاسخ: آب

۱۱- اگر بخواهیم آب به یخ تبدیل شود چه کار باید بکنیم؟
پاسخ: آب را سرد کنیم .


برای رفتن به  درس قبل   و  درس بعد    و  ازمون    اینجا کلیک کنید