درس دهم علوم دوم ابتدایی _ درس خوان

                      سوال و جواب درس دهم علوم دوم ابتدایی

۱- چرا جانوران برای خود لانه می سازند؟
پاسخ: ۱ -برای مواظبت از خود در برابر حمله دشمن
۲ -برای مواظبت از تخم ها و بچه های خود
۳ -برای ذخیره ی غذا

۲- چند جانور را نام ببر که برای خود لانه می سازند؟
پاسخ: مورچه – کبوتر – کلاغ – چرخ ریسک – زنبور- سنجاب

۳- انسان ها چگونه می توانند در فصل سرما به حیوانات کمک کنند؟
پاسخ: برای آن ها لانه بسازند و به آن ها غذا بدهند

۴- بعضی از جانوران …گیاه… خوار و بعضی …گوشت… خوار هستند .

۵- چند حیوان نام ببر که گیاه خوار باشد؟
پاسخ: خرگوش – گاو – سنجاب – زرافه

۶- چند حیوان نام ببر که گوشت خوار باشد؟
پاسخ: گرگ – روباه – شیر – عقاب

۷- غذای کرم ابریشم چیست؟
پاسخ: برگ درخت توت


برای رفتن به  درس قبل   و  درس بعد    و   ازمون   اینجا کلیک کنید