درس هشتم علوم دوم ابتدایی _ درس خوان

                                   سوال و جواب درس هشتم علوم دوم ابتدایی

فصل هشتم- بسازیم و لذت ببریم
۱- چگونه می توانیم از وسایل دور ریختنی استفاده کنیم؟
پاسخ: از وسایل دور ریختنی می توانیم وسایل زیادی را برای خود و دیگران بسازیم . مثلا با بطری های نوشابه می توانیم جا مدادی و گلدان و چیزهای دیگر درست کنیم .

۲- بازیافت یعنی چه؟
پاسخ: یعنی اینکه از وسایل دور ریختنی بتوانیم دوباره استفاده کنیم

۳-از این که می توانید با دست خود چیزی بسازید چه احساسی دارید؟
پاسخ: احساس خالقیت و خود . کفایی و این که هزینه ی کم تری خرج کنیم ، بسیار خوشحالیم


برای رفتن به  درس قبل  و   درس بعد   و  ازمون    اینجا کلیک کنید