درس هفتم علوم دوم ابتدایی _ درس خوان

                   سوال و جواب درس هفتم علوم دوم ابتدایی

۱ بوی دود و صدای بوق خودروها برای انسان …..آزار دهنده …. است .

۲ مسیر حرکت خودروها در جاده ها شلوغ تر است یا در شهر یا روستا ها ؟
پاسخ: در شهرها

۳- دود خودروها چه زیان هایی دارد ؟
پاسخ: باعث آلودگی هوا می شود و برای سلامتی انسان ها ، گیاهان ، جانوران ضرر دارد .

۴ سوخت چیست ؟
پاسخ: سوخت ماده ای است که برای تولید گرما آن را می سوزاند .

۵ سوخت های مهم را نام ببرید ؟
پاسخ: نفت – بنزین – گازوئیل – گاز – زغال .

۶ از سوخت چه استفاده هایی می شود ؟
پاسخ: حمل و نقل – پخت و پز – گرم کردن .

۷-در جایگاه سوخت چه سوخت هایی وجود دارد ؟
پاسخ: نفت – بنزین – گازوئیل – گاز

۸-اگر سوخت ها نبودند چه مشکلاتی پیش می آمد ؟
پاسخ: وسایل نقلیه نمی توانستند حرکت کنند . پخت و پز انجام نمی شد . برای گرم کردن خانه ها و مدرسه و محل کار با مشکل روبه رو می شدیم .

۹ آیا ما حق داریم هر چه می خواهیم از سوخت ها استفاده کنیم ؟
پاسخ: نه خیر – باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم

۱۰- چگونه می توانیم در مصرف سوخت ها صرفه جویی کنیم ؟
پاسخ: ۱ -به جای استفاده از ماشین شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنیم .
۲ -از هدر رفتن گرما در خانه و مدرسه و محل کار جلوگیری کنیم .
۳ -استفاده از نور و گرمای خورشید و باد به جای سوخت ها .

۱۱- چند وسیله نقلیه نام ببرید ؟
پاسخ: ماشین – اتوبوس – مترو – قطار – موتور – هواپیما

۱۲ سوخت هواپیما چیست ؟
پاسخ: نوعی بنزین که مخصوص هواپیما است .

۱۳ سوخت خودروها چیست ؟
پاسخ: بنزین و در برخی موارد گاز است .

۱۴ سوخت کامیون چیست ؟
پاسخ: گازوئیل

۱۵ همه ی وسایل نقلیه برای حرکت به چه چیزی نیاز دارند ؟
پاسخ: به سوخت

۱۶- آیا موافقید که برای پختن غذا از چوب استفاده کنیم ؟ چرا ؟
پاسخ: نه خیر – چون باعث آلودگی هوا می شود و درختان از بین می روند .

۱۷- امروزه در بعضی از کشورها از ….نور….. و …..گرمای …. خورشید برای گرم کردن آب و پختن غذا و
پاسخ: تولید برق استفاده می شود .

۱۸- چرا بهتر است به جای سوخت ها از نور و گرمای خورشید و باد استفاده کنیم ؟
پاسخ: چون ۱ -سوخت ها هدر نمی روند . ۲ -هوا آلوده نمی شود . ۳ -خورشید و باد هیچ وقت تمام نمی شوند . ارزان است .

۱۹ – کدام یک را اگر زیاد استفاده کنیم تمام می شود ؟
گرمای خورشید ◯ – باد ◯ -نفت ◯  – زمین ◯
پاسخ: نفت

۲۰ مصرف نکردن کدام یک باعث هدر نرفتن سوخت ها می شود ؟
باد ◯ -نفت ◯ – گاز ◯ – بنزین ◯
پاسخ: باد

۲۱-  مصرف کردن کدام یک باعث آلودگی هوا می شود ؟
گرمای خورشید ◯ – باد ◯ – گاز ◯ – هوا ◯
پاسخ: گاز

۲۲- از نور و گرمای خورشید چه استفاده هایی می شود ؟
پاسخ: گرم کردن آب( آبگرمکن خورشیدی ) – پختن غذا – تولید برق – در حرکت بعضی از ماشین ها و کارهای دیگر از آن استفاده می شود .

۲۳- در زمان های گذشته برای پختن غذا و گرم کردن خانه ها از چه چیزی استفاده می کردند ؟
پاسخ: پختن غذا = هیزم( چوب ) – زغال گرم کردن خانه ها = بخاری های نفتی – کرسی

۲۴- طبقه بندی کنید :
نیاز به سوخت دارند : هواپیما – قطار – اتوبوس – ماشین – کشتی
نیاز به سوخت ندارند : قایق پارویی – کالسکه – فرغون – دوچرخه – سبد چرخ دار خرید

۲۵- مصرف بیش از حد سوخت ها باعث چه چیزی می شود ؟
پاسخ: آلودگی هوا

۲۶ -چرا هوای روستا تمیزتر از هوای شهرها است ؟
پاسخ: چون در روستا ، دود ماشین و دیگر سوخت ها بسیار کم است


برای رفتن به   درس قبل    و   درس بعد    و    ازمون   اینجا کلیک کنید