درس پنجم علوم دوم ابتدایی _ درس خوان

سوال و جواب درس پنجم علوم دوم ابتدایی

سوالات علوم دوم / فصل پنجم

۱ -صدا چگونه تولید می شود ؟
پاسخ: بر اثر لرزش اجسام صدا به وجود می آید.

۲ -بیشتر از …… صدا ……و…. نور ……برای ارسال و دریافت پیام ها استفاده می شود.

۳ -چند وسیله نام ببر که دارای نور یا صدا هستند ؟
پاسخ: تلفن همراه – رادیو – تلویزیون – رایانه–

۴ -صدا های گوناگون را نام ببر ؟
پاسخ: نازک – کلفت – بلند – آهسته

۵ -دو صدای نازک مثال بزن ؟
پاسخ: صدای گنجشک – صدای جیغ بچه ها.

۶ -دو صدای کلفت مثال بزن ؟
پاسخ: صدای طبل – صدای مرد ها-

۷ -چگونه می توانیم صدای نازک تولید کنیم ؟
پاسخ: – با لرزش تند (سریع) اجسام
– جسمی که می لرزد کوتاه باشد.

۸ -چگونه می توانیم صدای کلفت تولید کنیم؟
پاسخ: – با لرزش کند (آرام) اجسام
– جسمی که می لرزد بلد تر باشد.

۹ -چند صدای پیام رسان نام ببرید؟
پاسخ: زنگ ساعت – زنگ موبایل – صدای اذان – صدای تلفن – صدای آمبولانس – زنگ در بوق قطار

۱۰ (نقاره زدن) شیپور- در حرم امام رضا (ع) مثالی از صدای….. پیام رسان…..است.

۱۱ -چرا هر چه جسم بزرگتر باشد و یا سریع تر بلرزد صدای بلند تری تولید می کند ؟
پاسخ: چون با لرزش صدای بیشتری جا به جا می کند.

۱۲ -آمبولانس با کمک… نور … و… صدا ….راه را باز می کند.

۱۳ -اگر راننده ناشنوا باشد چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟
 پاسخ: با دیدن نور چراغ گردان آمبولانس.

۱۴ -عابر نابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟
پاسخ: با شنیدن صدای آژیر آمبولانس

۱۵ -وظیفه ی راننده هنگام نزدیک شدن آمبولانس چیست ؟
پاسخ: از مسیر آمبولانس کنار برود و راه را باز کند.

۱۶ -در محل زندگی شما به وسیله ی صدا چه پیام هایی را به مردم اطلاع می دهند ؟
پاسخ: میوه فروش – سبزی فروش – صدای اذان مسجد وقت نماز را به مردم اطلاع می دهد.

۱۷ -کدام صدا ها برای شما آزار دهنده هستند ؟
پاسخ: صدای موتور سیکلت – صدای هواپیما – صدای مته در حال کندن آسفالت خیابان – صدای جیغ زدن

۱۸ -کدام صدا ها برای شما خوش آیند هستند ؟
پاسخ: صدای پرندگان – صدای اذان – صدای آهنگ ملایم – صدای باران – صدای در


برای رفتن به  درس قبل   و   درس بعد    و   ازمون   اینجا کلیک کنید