درس سوم علوم دوم ابتدایی _ درس خوان

                       سوال و جواب درس سوم علوم دوم ابتدایی


۱ -روز و شب چگونه به وجود می آیند ؟
پاسخ: زمین به دور خود می چرخد و در اثر این چرخش روز و شب به وجود می آید.

۲ -نکته: نور خورشید همیشه یک طرف زمین را روشن می کند. آن طرف زمین که رو به خورشید است ….روز…. است. طرف دیگر هم …شب… هست. زمین در هر …۲۴… ساعت یک بار به دور خود می چرخد.

۳ -برای اندازه گیری سردی و گرمی از چه چیزی استفاده می کنند ؟
پاسخ: از دماسنج
۴ -آیا صبح که خورشید طلوع می کند زمین بطور ناگهانی گرم می شود ؟
پاسخ: نه خیر آرام آرام گرم می شود.

۵ -آیا عصر که خورشید غروب می کنند زمین به طور ناگهانی سرد می شود؟
پاسخ: نه خیر آرام آرام سرد می شود.

۶ -نور خورشید بر زندگی ما و سایر جانداران چه اثری دارد ؟
پاسخ: باعث رشد گیاهان و جانوران می شود .زمین را گرم و روشن می کند.

۷ -زمین چند نوع حرکت دارد ؟
پاسخ: دو نوع.
* زمین به دور خود می چرخد.- که شب و روز به وجود می آید.
* زمین به دور خورشید می چرخد- که فصل ها به وجود می آید.

۸ -آیا گرمای زمین در همه ی ساعت ها یکسان است ؟
پاسخ: نه خیر . معمولا روزها گرم تر از شب ها است.

۹ -دما چیست ؟
پاسخ: به درجه ی گرمی و سردی هوا دما می گویند.

* در هوای گرم ، مایع درون دماسنج ….. بالا …..می رود.

* در هوای سرد، مایع درون دماسنج….. پایین …..می رود.

۱۰ -چرا دمای نقاط مختلف زمین با هم تفاوت دارد ؟
پاسخ: حرکات زمین باعث می شود تا نور و گرمای خورشید بطور مساوی به همه ی نقاط زمین نرسد.

۱۱ -خورشید چگونه زمین را گرم می کند ؟
پاسخ: با گرما و نور خود

۱۲ -همه ی جانداران به… گرما …… و… نور ….خورشید نیاز دارند.

۱۳ -چرا گیاهان به نور خورشید نیاز دارند ؟
پاسخ: گیاهان برای رشد و غذا سازی به نور خورشید نیاز دارند.

۱۴ -کدام جانداران در شب ها فعالیت می کنند؟
پاسخ: جغد و خفاش

۱۵- جغد پرنده ای است که …شب ها… فعالیت می کند.

۱۶- جغد پرنده ای …مفید… است و از انواع موش ها تغذیه می کند.

۱۷-جغد چشم ها و پاهایی …بزرگ… دارد و دارای چنگال هایی …تیز و قوی… است. جغد ها خیلی آرام پرواز می کنند.

۱۸- پزشکان و پرستاران و آتش نشان ها و بعضی از رانندگان شب ها کار می کنند.


برای رفتن به درس قبل  و  درس بعد    و   ازمون    اینجا کلیک کنید