درس اول علوم دوم ابتدایی _ درس خوان

درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

 

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

  • درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم در یک نگاه
  • اهداف/ پیامدها درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم
  • جزوه سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی
  • دانستنی های درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم
  • نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم در یک نگاه

در این درس، دانش آموزان یاد می گیرند هنگام مشاهدهٔ پدیده های طبیعی از چند حس خود استفاده کنند،
مشاهدات خود را دقیق و در قالب جملات عینی یادداشت نمایند،
در زمان ارائهٔ گزارش یا بحث و گفتگو از مستندات خود استفاده نمایند و به حافظهٔ خود اعتماد نکنند.

اهداف/ پیامدها درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
۱ هنگام بازدید و گردش علمی و برخورد با پدیده های مختلف عادت کنند به مشاهده دقیق محیط پیرامون بپردازند.
-۲ هنگام بازدید و گردش علمی و برخورد با پدیده های مختلف عادت کنند
از مشاهدات خود یادداشت برداری نمایند و آنها را به صورت جمله های درست بیان کنند.
۳ هنگام بازدید و گردش علمی و برخورد با پدیده های مختلف عادت کنند از مشاهدات خود یادداشت برداری نمایند
و آنها را به صورت جمل ههای درست بیان کنند و هنگام ارائهٔ گزارش از یادداشت های خود استفاده نمایند.


دانستنی های درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

از ابتدای تاریخ فعالیت های علمی تاکنون، مشاهده متداول ترین روش برای جمع آوری اطلاعات بوده است.
گردش و بازدید ضمن تحریک حس کنجکاوی و تقویت روحیهٔ پرسشگری، فرصت هایی را برای مشاهده فراهم می آورند.
ثبت مشاهدات و یادداشت برداری موجب می شود در هنگام گزارش و یا رجوع به خاطرات شخصی بتوانیم آنچه را رخ داده، درست بیان کنیم.
در بسیاری از موارد یادداشت ها به عنوان اسناد و مدارک برای تجزیه و تحلیل، مورد استفاده قرار می گیرند.
١ یادداشت ها باید به گونه ای نوشته شود که دانش آموزان همواره بتوانند به عنوان یک سند به آن مراجعه کنند
بنابراین بهتر است از آغاز کار، عادت خوب و مناسب یادداشت نویسی به آنها آموزش داده شود.
٢در آن پاسخ داده شده باشد.  چه کسی؟  و  چه چیزی؟  کجا ؟کی؟
یادداشت ها باید به نویسنده کمک کنند تا یک خط زمانی مستمر و مداوم را دنبال کند.
٣ یادداش تها باید مورد بررسی قرار گرفته، مطالب اضافی و تکراری آن حذف و مورد بازبینی قرار گیرد.

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

دانش آموزان را به گروه های دونفره یا سه نفره دسته بندی کنید
و ابزارهایی مانند ذره بین، خط کش و… برای مشاهده دقیق در اختیار آنها قرار دهید.
دانش آموزان را به استفاده از دوربین برای تهیهٔ عکس و ضبط صوت برای ضبط صدا در هنگام مشاهده و جمع آوری اطلاعات، ترغیب کنید.
با بردن دانش آموزان به باغ، پارک، جنگل، باغ وحش، موزه و… آنها را در موقعیت مشاهدهٔ دقیق قرار دهید.
دانش آموزان را ترغیب کنید به مصداق آیهٔ شریفهٔ ۲۰ سورهٔ عنکبوت که می فرماید


در زمین بگردید و بنگرید که خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟


شگفتی های آفرینش مرتبط با درس را در گروه به گفتگو بگذارند و اهمیت آن را در زندگی خود بررسی و بیان کنند.
نمونه برگه های یادداشت در اختیار دانش آموزان قرار دهید و از آنها بخواهید مشاهدات خود را در قالب جملات درست در آن بنویسند.
دانش آموزان را در موقعیت مشاهده قرار دهید و مسابقه ای برگزار کنید تا مشخص شود چه کسی مشاهدات بیشتر و دقیق تری داشته است.
یادداشت ها را بررسی نموده و مواردی را که در آنها نقلشخصی دخالت داده شده، به نویسندگانشان گوشزد کنید
تا بدانندآن چیزی را باید یادداشت کنند که دقیقاً مشاهده می کنند.
پس از پایان گزارش و بازدید، در نشست هایی از دانش آموزان بخواهید مشاهدات خود را گزارش دهند.
آنها را عادت دهید برای ارائهٔ گزارش از جملات یادداشت برداری شده استفاده نمایند.
برای صفحه های یکسان، دانش آموزان را به نوشتن مشاهدات ترغیب کرده و یادداشت ها را با هم مقایسه کنید و به نقد و بررسی بگذارید.
یادداشت ها را نگه داری کنید.


                                           نمونه سوال امتحانی

سوالات درس ۱ علوم دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس اول علوم دوم ابتدایی


سوال و جواب درس اول علوم دوم ابتدایی

سوالات علوم دوم / فصل اول گردش در باغ

۱- برای اینکه محیط اطراف خود را بهتر بشناسیم چه باید بکنیم ؟
پاسخ: باید مشاهده دقیق داشته باشیم (مشاهده = نگاه کردن )

۲حواس پنجگانه را نام ببرید ؟
پاسخ: ۱– چشایی(مزه کردن )
۲– لامسه( لمس کردن)
۳– بویایی(بو کردن)
۴– بینایی(دیدن)
۵– شنوایی(شنیدن )

۳ مشاهده ی دقیق یعنی چه ؟
پاسخ: یعنی دیدن ، شنیدن ، لمس کردن ، بو کردن ، گوش کردن

۴برای اینکه بتوانیم مشاهدات خود را دقیق بیان کنیم چه کاری باید انجام بدهیم ؟
پاسخ: باید در هنگام جمع آوری اطلاعات و هنگام مشاهده ، یاد داشت برداری کنیم .

۵ یاد داشت برداری چه کمکی به ما می کند ؟
پاسخ: به ما کمک می کند ، آنچه را مشاهده می کنیم ، دقیق بیان کنیم .

۶ اندام های حواس پنج گانه را نام ببرید ؟
پاسخ: لامسه : پوست بینایی: چشم چشایی : زبان
شنوایی : گوش بویایی : بینی

۷- به نظر شما در یک بازدید علمی ، غیر از خوراکی چه وسایل دیگری باید همراه داشته باشید ؟
پاسخ: چشم بینا ، دفتر یادداشت ، مداد ، ضبط صوت و دوربین داشته باشیم

۸- یک دانش آموز نمونه در گردش علمی ، به چه نکته هایی توجه می کند ؟
پاسخ: الف ) از حواس پنج گانه اش به خوبی و درستی استفاده میکند و می داند که بوییدن و چشیدن بعضی از چیزها برای سلامتی اش ضرر دارد .
ب ) به دقت به چیزهای اطراف خود نگاه می کند و یاد داشت برداری می کند .
ج ) در گروه با دوستانش گفت و گو و مشورت می کند .

۹- اگر هنگام مشاهده اطراف ، یادداشت برداری نکنیم ، چه می شود ؟
پاسخ: بعد از مدتی آن ها را فراموش کرده و دیگر نمی توانیم از آن ها استفاده کنیم .

۱۰- هنگام گردش در طبیعت ، به بزرگی چه کسی پی می بریم ؟
پاسخ: خدای بزرگ و مهربان


برای رفتن به  درس بعد    و   ازمون   اینجا کلیک کنید